Cách sử dụng tủ lạnh .

Cách sử dụng

Bảng hiển thị

Bảng hiển thị điều kiển cảm ứng cho phép bạn cài đặt nhiệt độ mà không cần mở cánh cửa tủ lạnh. Chỉ cần chạm vào nút liên quan bằng tay để cài đặt nhiệt độ.

 1. Nút siêu tiết kiệm/ chế độ nghỉ
 2. Nút đông lạnh nhanh
 3. Nút cài đặt nhiệt độ ngăn đông lạnh
 4. Nút cài đặt nhiệt độ ngăn lạnh
 5. Nút làm lạnh nhanh
 6. Nút cài đặt nhiệt độ của ngăn đa năng
 7. Đèn hiển thị chức năng nghỉ
 8. Đền hiển thị chức năng siêu tiết kiệm
 9. Đèn hiển thị chức năng đông lạnh nhanh
 10. Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn đông lạnh
 11. Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn lạnh
 12. Đèn hiển thị chức năng làm lạnh nhanh
 13. Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn đa năng
 14. Đèn hiển thị chế độ tiết kiệm
 15. Đèn hiển thị tình trạng lỗi
 16. Đèn hiển thị khóa tủ
 17. Nút dừng làm đá
 18. Đèn hiển thị dừng làm đá
 19. Nút hủy cảnh báo thay bộ lọc
 20. Đèn hiển thị cảnh báo thay bộ lọc
 1. Nút siêu tiết kiệm/ chế độ nghỉ

Ấn nút này trong khoảng thời gian ngắn để kích hoạt chức năng Siêu tiết kiệm. Ấn và giữ nút này trong 3 giây để kích hoạt chức năng  Nghỉ. Ấn nút này một lần nữa để dừng các chức năng đã lựa chọn.

 1. Nút đông lạnh nhanh

Ấn nút này trong khoảng thời gian ngắn để kích hoạt chức năng Đông lạnh nhanh. Ấn nút này một lần nữa để hủy chức năng.

 1. Nút cài đặt nhiệt độ ngăn đông lạnh

Ấn nút này để cài đặt nhiệt độ của ngăn đông lạnh từ -18, -20, -22, -24, -18… theo trình tự. Ấn nút này để cài đặt nhiệt độ mong muốn cho ngăn đông lạnh.

 1. Nút cài đặt nhiệt độ ngăn lạnh

Ấn nút này để cài đạt nhiệt độ ngăn lạnh từ 8, 6, 2, 8… theo trình tự. Ấn nút này một lần nẵ đề cài đặt nhiệt độ mong muốn cho ngăn lạnh.

 1. Nút làm lạnh nhanh

Ấn nút này trong khoảng thời gian ngắn để kích hoạt chức năng làm lạnh nhanh. Ấn nút này một lần nẵ để hủy chức năng.

 

 1. Nút cài đặt nhiệt độ của ngăn đa năng

Bạn có thể cài đặt ngăn đa năng  như là ngăn đông lạnh hoặc ngăn mát. Ấn và giữ nút này trong 3 giây để cài đặt ngăn đa năng như là ngăn đông lạnh hay ngăn mát. Ngăn này được để ở chế độ là ngăn đông lạnh khi xuất xưởng.

Nếu năng đa năng được cài đặt là ngăn đông lạnh, thì nhiệt độ sẽ thay đổi từ -18, -20, -22, -24, -18 … theo trình tự mỗi lần bạn ấn nút. Nếu ngăn đa năng được cài đặt lạnh thì nhiệt độ sẽ thay đổi từ 10, 8, 6, 4, 2, 0, -6,… theo trình tự mỗi lần bạn ấn nút.

 1. Đèn hiển thị chức năng nghỉ

Đèn này hiển thị chức năng nghỉ được kích hoạt.  Nếu chức năng này được kích hoạt “- -“ xuất hiện trên đèn hiển thị của ngăn lạnh và hơi mát sẽ không được cấp vào ngăn lạnh. Những ngăn khác sẽ được làm lạnh hơn theo như  nhiệt độ đã được cài đặt.

Ấn nút có liên quan để bỏ chế độ này.

 1. Đền hiển thị chức năng siêu tiết kiệm

Đèn này hiển thị chức năng siểu tiết kiệm khi được kích hoạt. Nếu chức năng này được kích hoạt, tủ lạnh sẽ tự động phát hiện giai đoạn sử dụng ít nhất và hệ thống làm mát tiết kiệm năng lượng sẽ được thực thi trong khoảng thời gian này.Đèn hiển thị tiết kiệm sẽ được kích hoạt khi hiệu quả năng lượng làm mát được thực thi.

Ấn nút có liên quan để bỏ chế độ này.

 1. Đèn hiển thị chức năng đông lạnh nhanh

Đèn này hiển thị chức năng đông lạnh nhanh được kích hoạt. Sử dụng chức năng nàykhi đặt thực phẩm tươi vào ngăn đông lạnh hoặc khi cần đá. Khi chức năng được kích hoạt, tủ lạnh sẽ chạy trong khoảng thời gian cố định. Ấn nút liên quan một lần nữa để loại bỏ chức năng

 1. Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn đông lạnh

Đèn hiển thị cài đặt nhiệt độ cho ngăn đông lạnh.

 1. Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn lạnh

Đèn hiển thị cài đặt nhiệt độ cho ngăn lạnh

 1. Đèn hiển thị chức năng làm lạnh nhanh

Đèn sẽ hiển thị chức năng làm lạnh nhanh khi được kích hoạt. Sử dụng chức năng này khi đặt thực phẩm tươi vào ngăn lạnh hoặc khi cần làm lạnh nhanh. Khi chức năng được kích hoạt, tủ lạnh sẽ chạy trong vòng 2 tiếng không nghỉ.

Ấn nút có liên quan lần nẵ để hủy chức năng này.

 1. Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn đa năng

Đèn hiển thị cài đặt nhiệt độ cho ngăn đa năng.

 1. Đèn hiển thị chế độ tiết kiệm

Đèn hiển thị tủ lạnh đang chạy ở chế độ tiết kiệm. Đèn này sẽ bật nếu chức năng được cài đặt -18 hoặc hệ thống làm mát tiết kiệm năng lượng được chạy ở chế độ siêu tiết kiệm.

 1. Đèn hiển thị tình trạng lỗi

Nếu tủ lạnh không được làm lạnh phù hợp hoặc nếu cảm ứng bị lỗi, đèn này sẽ được kích hoạt. Khi đèn được kích hoạt, đèn hiển thị nhiệt độ ngăn đông lạnh sẽ hiển thị “E” và đèn hiển thị nhiệt độ ngăn lạnh sẽ hiển thị số như “1,2,3…”. Những số này cung cấp thông tin về lỗi cho người sửa chữa.

 1. Đèn hiển thị khóa tủ

Sử dụng chức năng này nếu bạn không muốn nhiệt độ tủ lạnh bị cài đặt lại. Ấn nút làm lạnh nhanh và nút cài đặt nhiệt độ ngăn đa năng động thời trong 3 giây để kích hoạt chức năng này. Ấn các nút này một lần nữa để hủy chức năng.

 1. Nút dừng làm đá

Để dừng việc làm đá, ấn nút này trong 3 giây. Khi chức năng này được lựa chọn, nước sẽ không chảy vào ngăn làm đá. Mặc dầu vậy đá vẫn còn trong ngăn vẫn có thể được lấy ra. Để khởi động làm đá lại, ấn nút này trong 3 giây.

 1. Đèn hiển thị dừng làm đá

Nếu bạn không muốn lấy đá từ tủ lạnh, bạn cần sử dụng chức năng này. Sử dụng chức năng này bằng cách ấn nút dừng làm đá (17) trong vòng 3 giây.

 1. Nút hủy cảnh báo phải thay bộ lọc

Bộ lọc tủ lạnh phải được thay 6 tháng 1 lần. Tủ lạnh sẽ tự động tính toán thời gian này và đèn hiển thị cảnh báo thay bộ lọc sẽ sáng  khi thời gian sử dụng bộ lọc đã hết. Ấn nút hủy cảnh báo thay bộ lọc trong vòng 3 giây để tủ lạnh tự động tính thời gian mới sau khi thay bộ lọc.

 1. Đèn hiển thị cảnh báo thay bộ lọc

Khi thời gian sử dụng bộ lọc hết, đèn sẽ sáng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s